SHMIL skranke
SHMIL skranke

SHMIL, Mosjøen

Skranke for Søndre Helgeland Miljøverk

EIDESIGN har levert design og arbeidstegninger