MARITECH

Maskin for kvalitetssortering av fisk

EIDESIGN har levert ideer, design og detaljkonstruksjon av denne nyvinningen innen fiskeindustrien

EIDESIGN 2020