top of page

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Transportkontainer for dyrkede celler

EIDESIGN har levert design og modeller

bottom of page