OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Transportkontainer for dyrkede celler

EIDESIGN har levert design og modeller