EFFEE

Styringsenhet for metallstøping

EIDESIGN har levert design og skalamodeller