EIDESIGN 2019

Show More

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Transportkontainer for dyrkede celler

EIDESIGN har levert design og modeller